رفتن به محتوا

RENOFORM

با طیف محصولات RENOFORM، ‏FUCHS روانسازهایی تقریباً برای همه فرآیندهای فرم دهی ارائه می کند. آنها نتایج کاربردی عالی و دارای بالاترین کیفیت هستند - بدون در نظر گرفتن اینکه برای کشیدن/کشیدن عمیق، منگنه زنی، برش دقیق، نورد کردن، اکستروژن سرد، کشیدن سیم، لوله و میله یا فرم دهی فلزات تحت فشار زیاد داخلی استفاده شوند.

Max execution time: 240

یابنده محصول

محصولات:
محصول
تماس با شرکت
021-71164
ساعات کار:

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 تا 17:00