رفتن به محتوا

روغن موتورهای بنزینی

نام محصولدرجه کیفی (API)گرید (SAE)حجم (لیتر) 
TITAN FORMULA SNSN5W-30/5W-404&5 
TITAN FORMULA SMSM10W-404&5 
TITAN FORMULA SLSL20w-50/10w-401 & 3.5 & 4  
                                    TITAN FORMULA SF             SF          20w-50       1&4&3.5 
                                    TITAN FORMULA CNG              SJ          20w-50            4 
     
     
     
     
     

 

تماس با شرکت
021-71164
ساعات کار:

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 تا 17:00