رفتن به محتوا

روغن موتورهای دیزلی

نام محصولدرجه کیفی (API)گرید (SAE)حجم (لیتر)
TITAN UNIVERSAL CJ-4CJ-410w-40 / 15W-4020 & 205
TITAN UNIVERSAL CI-4CI-415W-40 / 20W-5020 & 205
TITAN UNIVERSAL CH-4CH-415W-40 / 20W-5020 & 205
TITAN UNIVERSAL CF-4CF-415W-40 / 20W-5020 & 205
TITAN UNIVERSAL CFCF15W-40 / 20W-50 / 10W / 30 / 40 / 5020 & 205
TITAN UNIVERSAL CDCD20W-50 / 25W-50 / 10W / 30 / 40 / 5020 & 205
    

 

 

تماس با شرکت
021-71164
ساعات کار:

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 تا 17:00