رفتن به محتوا

ماشین آلات و تجهیزات

ماشین آلات و تجهیزات

عملکرد یکنواخت پیش نیاز اصلی برای بهره وری بیشتر از ماشین آلات و سیستم ها، استفاده بیشتر از ماشین آلات و کاهش هزینه های دستگاه هاست. ابزارهای ماشینی جدید با نیازمندی های شدیدتری همراه هستند که باید با دقت، سرعت و قابلیت اعتماد نیز همراه باشد. همین موضوع باعث می شود انتخاب روانکار مناسب با اهمیت تر باشد. FUCHS به این نیازمندی های شدیدتر توجه داشته و روانکارهایی ارائه می کند که از نظر سازگاری و اثربخشی کاملاً مطابقت داشته و برای کاربردهای خاص هم اثبات شده باشد.

Max execution time: 240

یابنده محصول

محصولات:
محصول
تماس با شرکت
021-71164
ساعات کار:

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 تا 17:00